Var njuter du av tystnaden? Miljöcentralen söker tysta platser i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30-05-2016 kl. 14.51

Svara på den korta enkäten senast 30.6.2016 och berätta var du njuter av tystnaden. Med enkäten vill vi samla in Esbobornas åsikter om vilka som är deras tysta platser i Esbo. Med hjälp av enkäten utreder vi hur viktigt det är att det finns tysta områden i Esbo där man kan koppla av och friska upp sig. Vi vill också finna de viktigaste tysta platserna där tystnaden absolut måste bevaras.

Tystnad i städerna är en allt sällsyntare tillgång som bör fredas.  Naturen behöver också tystnad. Den ständigt växande maskinparkens framfart och ny, bullrande verksamhet har reducerat de tysta platserna.  Att hela tiden utsättas för buller är påfrestande både för naturen och människan och en allvarlig fara för hälsan.  Bullrets spridning kan bekämpas med bullerhinder, men man kan också stoppa buller redan innan det har uppstått och freda tysta platser dit invånarna kan fly oljudet och koppla av.   

Med enkäten vill vi samla in Esbobornas åsikter om vilka som är deras tysta områden i Esbo. Med hjälp av enkäten utreder vi hur viktigt det är med tysta områden i Esbo där man kan koppla av och friska upp sig. Vi vill också finna de viktigaste tysta platserna där tystnaden absolut måste bevaras.

Svara på enkäten senast 30.6.2016. Det tar några minuter att svara. Bland alla som svarar på enkäten lottar vi ut 10 stycken biobiljetter för två.

De enskilda svaren publiceras inte, de läses endast av utredarna som skriver rapporten. Enkäten ingår i stadens miljöcentrals utredning om tysta platser. Resultatet av enkäten publiceras på hösten i en utredningsrapport om tysta platser.

Ytterligare upplysningar:
Tuula Landén-Leino, Espoon ympäristökeskus, puh. 050 5634 987, tuula.landen-leino@espoo.fi