Västra Tarvobron har öppnats

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-11-2020 kl. 8.00

Tarvonsilta iltavalaistuksessa, Tarvonsilta iltavalaistuksessa

Västra Tarvobron har öppnats för gång- och cykeltrafik mellan Tarvaspää och Munksnäs. Bron som ligger i Bredviken är viktig för och används flitigt av både pendlare och av folk på fritiden.

På vardagar i maj–september korsas bron av i genomsnitt 1 500 cyklister per dygn. Antalet fotgängare har inte kartlagts men folk lockas till den populära rutten för joggingturer och för promenader både med och utan hundar. Den nybyggda bron är också en del av pendelrutten mellan Alberga och Munksnäs som är tänkt att utvecklas till en huvudcykelled.

Den nya bron är av typen spännbetongbro och har en total längd om 144 meter och en bredd om 6 meter. I samband med entreprenaden uppdaterades även belysningen på bron. Den gamla pontonbron som var i dåligt skick nådde till slut slutet av sin livslängd och har nu rivits. Konstruktionsplaneringen sköttes av WSP Finland Oy och för byggandet ansvarade Kreate Oy.

Tarvonsilta rakennusvaihe

En berömd användare av bron var konstnären Akseli Gallen-Kallela. Han bodde i Tarvaspää som ligger intill bron. Gallen-Kallela tog sig på 1910-talet över bron från Tarvaspää till Munksnäs och från Munksnäs med spårvagn till staden för att träffa vänner.

Tarvonsilta historiaa

Fotos: Kristiina Kartimo ja WSP Finland Oy

Videofilmen till ära av Tarvobron skildrar platsens händelserika historia samt planeringen och byggandet av den nya bron.