Veterandagen firades i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-04-2016 kl. 12.52

Nationella veterandagen firades i Esbo kulturcentrum. Det var trettionde gången man firade veterandagen överallt i Finland.

Först hissades fanan till musik av PPO WinBand, dirigent var Liisa Lipas. Ceremonimästare var Arto Pulkki från Tapiolan Reserviupseerit ry. Talet till Finlands flagga hölls av representanten för Aaltouniversitetets studentkår Jimmy Nylund.

Veteraanipäivän juhlan lipunnosto

Veteraanipäivän juhla kirkkoherra Roger Rönnberg
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Veteraanipäivän juhla kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Stadsdirektör Jukka Mäkelä
Veteraanipäivän juhla eversti Petteri Jouko
Överste Petteri Jouko
Veteraanipäivän juhla museonjohtaja Pilvi Kalhama
Museidirektör Pilvi Kalhama

Efter flagghissningen höll kyrkoherde Roger Rönnberg morgonandakt. Han betonade att firandet av den nationella veterandagen är en av våra mest värdefulla traditioner även om den är relativt ny. ”Det är en dag då vi stannar upp för att minnas alla dem som stred för Finlands självständighet under våra senaste krig. I dagens perspektiv stred de för oss och för nutidens Finland.”

Mottot för årets veterandag är namnet på en dikt av Juhani Siljo, Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä jämförde i sitt festtal veteranerna med laxens släkte i dikten, där laxen outtröttligt stiger i forsen, högre och högre – alltid motströms.

”Ni har mödosamt vandrat och uppoffrat er i en stark motström, gjort er plikt. Ni har odelad rätt till de yngre generationernas respekt och tacksamhet.”

Jukka Mäkelä sade i sitt festtal att även Esbo stad ihärdigt hållit på sitt i de aktuella kommun- och förvaltningsreformerna, vid behov mot strömmen.
”Detta gör vi för att vi vill trygga högklassiga tjänster för stadsborna även i framtiden. Esbo är en stad med hållbar tillväxt. När vi planlägger, utvecklar, bygger, ordnar tjänster samt sörjer för de befintliga arbetstillfällena och banar väg för nya, gör vi det för invånarnas välfärd.”

”Klimatet förändras, ekonomin och arbetet förändras med ny teknik, jorden krymper. Utmaningarna växer. Finland har dock alltid varit fullt av kompetens. Det kommer landet att vara i fortsättningen också. Det är ni som gett oss förebilder, bästa veteraner. Samarbeta, ta hand om varandra och bära sitt ansvar, det är värden som ni gett oss i arv.”

Försvarsmaktens hälsning överbringades av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet överste Petteri Jouko, som tackade veteranerna och deras generation.

Stadens hälsning framfördes av museidirektör Pilvi Kalhama från moderna konstmuseet i Esbo EMMA:
”När vi idag hedrar dem som försvarat vår självständighet, vill vi med detta säga att vi alltjämt försvarar värderingar som är viktiga för vår nation och att vi även är beredda att förändra oss när läget kräver. Inte endast i festtalen, utan i vårt dagliga värv. Vi måste känna samma plikt, ihärdighet och vilja som veteranerna och deras stödtrupper för att nu när det är vår tur bära ansvar för vår enighet och våra värderingar.”

För musiken stod cellisten Johannes Elfving och pianisten Kiku Kämäläinen, operasångerskan Mari Palo och pianisten Janne Hovi samt körerna Espoon sotaveteraanikuoro och Espoon mieslaulajien seniorit som sjöng tillsammans med en sånggrupp från Jousenkaaren koulu.

Veteraanipäivän juhlan juhlavieraita

Raimo Lund samt Hilkka och Väinö Rautio brukar delta i nationella veterandagen i Esbo varje år. Raimo Lund har deltagit 20 gånger, paret Rautio rentav 30 gånger.

Veteraanipäivän juhla kahvitilaisuus

Gäster på kaffebjudningen