Vi skapar Esbo tillsammans – en fungerande livsmiljö med hjälp av stadsplanering

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Hur länge tar det och vad händer innan en plan blir spårvägar, bostadsområden eller grönområden? Hur kan du delta i planeringen av din egen livsmiljö? Utställningen åskådliggör Esbos planläggningsprocess med hjälp av pågående planläggning för området kring Elfvik. Utomhus kan du med hjälp av din mobilapparat se vad plankartans beteckningar står för i terrängen.

”En god stadsmiljö är summan av många olika faktorer. Stadsplaneringens slutprodukt är detaljplanen. För att framställa den behövs ett samspel mellan planerare, invånare och beslutsfattare. Kom och bekanta dig med redskapen som används och reglerna för planeringen. Berätta om dina idéer för nya stadsplaneringsmetoder.” Med dessa ord uppmuntrar stadsplaneringsdirektör Torsti Hokkanen till att besöka utställningen.

På utställningen ser du hur planeringen av Jokerbanan har framskridit från landskapsplan till detaljplanekarta. Du kan också se Jokerbanans sträckning i terrängen intill Villa Elfviks gamla skog. Samtidigt kan du på din mobilapparat se hur frågor om gränsdragning i detaljplanen har lösts och varifrån olika platser har fått sina namn. 

Inom planläggningsprojektet för Alberga idrottspark har skolbarnen i närområdet berättat hurdana åsikter och synpunkter de har om parken. På kartan över detaljplanen Säteribergshörnet ser du emellertid hur åsikter som invånarna lämnat i beredningsskedet syns i planförslaget. Du får också leka beslutsfattare som beslutar om planläggningslösningarna för Alberga idrottscentrum.

Fem expertföreläsningar om vardagen inom stadsplaneringen

Medan utställningen pågår ordnas också expertföreläsningar på 30–45 minuter i Naturens hus. Välkommen att lyssna och ställa frågor. Det är fritt inträde till föreläsningarna. Språk finska.

  • En tredimensionell stadsmodell som hjälp för planeringen, sön 18.3 kl. 13
  • Albergas historia ur markanvändningssynpunkt, mån 26.3 kl. 12
  • Esbos kartmaterial som är öppna för alla, mån 9.4 kl. 13
  • Växelverkan – nya möjligheter och utmaningar, tis 10.4 kl. 15
  • Samanvändning av fordon inom trafikplanering, mån 16.4 kl. 14.30

Naturens hus Villa Elfvik (Elfviksvägen 4) är öppet mån–fre kl. 9–15 och sön kl. 10–16. Från lör 31.3 öppet mån–fre kl. 9–16 och lör–sön kl. 10–16, under påsken öppet 10–16. Café Elfvik har öppet veckoslut och helgdagar samtidigt som Naturens hus.

Vi skapar Esbo tillsammans – en fungerande livsmiljö med hjälp av stadsplanering

Info och plats

Tid

to 8.3.2018 kl 9.00 - sö 22.4.2018 kl 16.00

Plats

Naturens hus Villa Elfvik

Elfviksvägen 4

Arrangör

Esbo stadsplaneringcentralen

Kontaktuppgifter

09 816 54400

villaelfvik@esbo.fi

Pris

Fritt inträde.