Vi utvecklar den nya webbplatsen esbo.fi – svara på en enkät

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-01-2021 kl. 12.29

Den nuvarande esbo.fi är fortfarande i funktion tills man har matat in tillräckligt med innehåll på den nya esbo.fi. Planeringen och inmatningen av det nya innehållet har bara börjat, så betaversionen är tills vidare bara en teknisk stomme, i praktiken nästan helt utan innehåll. Du kan bekanta dig med den nya webbplatsen på beta.espoo.fi. Dessutom kan du påverka den nya webbplatsen genast i början genom att svara på en enkät som gäller betaversionen.

Vi kompletterar innehållet på den nya webbplatsen under 2021
 

Utifrån de önskemål som vi fått i invånarenkäten som genomfördes i början av förnyelseprojektet och i invånarintervjuerna i konceptarbetet förbättrar vi i synnerhet innehållets kvalitet och användbarheten på den nya webbplatsen. Vi arbetar med att förbättra sökfunktionerna på den nya webbplatsen och sättet att presentera tjänsterna och deras öppettider. Dessutom gör vi det lättare att hitta ärenden som gäller den egna stadsdelen och beslutsfattandet. I fortsättningen kan man på förstasidan på den nya webbplatsen esbo.fi också söka nyheter om och evenemang i Esbo samt information om stadens verksamhet. Det här är egenskaper som har önskats i enkäterna.

Förnyelsen av esbo.fi fortsätter och den nya webbplatsen publiceras under 2021.

Se även: Bra sökfunktioner önskas av den nya webbplatsen esbo.fi

Mer information:
Sarianna Visuri
Esbo.fi-projektchef 
sarianna.visuri@espoo.fi