Webbaserad brainstorming för äldre

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-04-2016 kl. 7.50

Finansministeriet har tillsammans med andra ministerier, ämbetsverk och kommuner som mål att öka öppenheten inom den offentliga förvaltningens verksamhet och att göra informationen tillgängligare. Öppen förvaltning och information motverkar korruption och säkerställer medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället.

Delta i en webbaserad brainstorming för äldre om digitala tjänster och möjligheterna till påverkning 4–24.4.2016
https://www.strategysignals.com/38275-31235-890@aivoriihi&aivoriihi

Vid webbidékläckningen efterfrågas åsikter om boendet, tjänsterna, tillgången till information, intressen och arbete samt planeringen och beslutsfattandet. Materialet är på finska.