​ Coronavaccineringen fortsätter grupp för grupp – vaccineringen av äldre inleds

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-01-2021 kl. 14.11

Coronavaccineringar har utförts allt efter att Esbo fått tillgång till vaccin. Vecka ett och två vaccinerades över 1 400 personer. De vaccinerade är personal på Esbo sjukhus, infektionshälsostationen Samaria, coronaprovtagningen, den prehospitala akutvården på Västra Nylands räddningsverk samt på social- och krisjouren. Vaccineringen av både personal och boende på vårdhem för äldre har också börjat. 

Den här veckan fortsätter vaccineringen av personalen inom social- och hälsovården och den prehospitala akutvården samt av boende på vårdhem för äldre. Nästa vecka inleds vaccineringen av hemvårdspersonal och äldre Esbobor. 

Vaccinering av äldre

Esbo stad skickar per post infobrev om att vaccineringen av äldre inleds och om hur man bokar tid för vaccineringen till alla Esbobor som fyllt 70 år. Den äldre befolkningen kallas till vaccinering stegvis, eftersom åldersgrupperna är stora och antalet vaccindoser i början är låg. 

Först kallas de som fyller 85 år i år samt alla som är äldre än det, tillsammans med de närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll.

Vaccinationstiden bokas via ett separat tidsbokningsnummer eller via det gemensamma tidsbokningssystemet för Nylands kommuner. De som kallas till vaccinering får närmare anvisningar i infobrevet. Tidsbokningen öppnar vecka fyra. Den här veckan är det ännu inte möjligt att boka tider.

De som bor på vårdhem kan bli vaccinerade på vårdhemmet. Hemvårdens klienter kan snabbast bli vaccinerade på hälsostationen, eftersom de vaccin som nu används måste förvaras kallt. Om det inte är möjligt att besöka hälsostationen kan hemvårdsklienter vaccineras senare i samband med hemvårdens besök. Vi meddelar om vaccineringar i hemmet senare, när vi fått tillgång till lämpliga vaccin.

Information om coronavaccinering: https://esbo.fi/coronavaccinering