Boställsskolan

Boställsskolan ligger i Alberga i Esbo. Skolan arbetar i ett skolhus, som är byggt på 1960-talet. Den grundades år 1881 och är Esbos nästäldsta skola. Skolan är liten och arbetar delvis med sammansatta klasser. Förskolan finns under samma tak och är dagligen involverad i skolans verksamhet. I skolan verkar även Boställs daghem.

Presentation av skolan

Boställsskolan är en liten skola med ca 90 elever. Skolan ligger i Mäkkylä, i Alberga alldeles intill Ring I. I samma byggnad finns även Boställs daghem och förskola.

Gårdsplanen invid skolan är stor och rymlig och det finns fina möjligheter att spela bollspel och leka under rasterna. I närheten finns dessutom en större sportplan, som kan utnyttjas såväl sommar som vinter på gymnastiklektionerna. I skogen intill sportplanen kan man göra små strövtåg samt uppleva årstidsväxlingarna.

Från och med hösten 2021 kommer skolan att flytta till nya utrymmen i lärcentret Monikko invid Alberga sportplan.

Vi vill forma en skolvardag där eleverna är delaktiga. Vi fokuserar på elevens lärande och kreativitet. Genom ett helhetsskapande arbetssätt fördjupar vi oss i olika temaområden på ett mångvetenskapligt sätt. Vår skola strävar till att ge eleven möjlighet att växa och utvecklas. Alla ska vara trygga och känna sig välbemötta.