Hundrastgårdar

Hundrastgårdar i Esbo

Norra Esbo
Esbo centrum.

Kyrkträskstandens hundrastgård, Kyrkträsk, Brunnsmästargatan 8
Askrödjans hundrastgård, Askdalen
Träskända. Träskändas hundrastgård, Karamzinparken, Träskändavägen/Kullobackavägen 2

Esbovikens storområde
Kaitans.
Ivisnäsåkerns hundrastgård, Sälviksvägen 17B
Ladusved. Bisas hundrastgård, Bisaparken, Gamla Bisavägen 11
Nöykis. Nöykis hundrastgård, Nöykisdalen, Oxfotsvägen 8B
Stensvik. Stensviks hundrastgård, Nedre Stenvik, Stensviksvägen 17
Sökö. Sökös hundrastgård, Kaitansvägen 24

Albergas storområde
Kilo. Kilo hundrastgård, Källarparken, Klobbskogsvägen 16
Gröndal. Grönbackaparkens hundrastgård, Grönbackavägen 11
Alberga.
Gattjinaparkens hundrastgård, Bergansvägen 2–6
Rallarlagets hundrastgård, Småfågelstråket 18–20
Brandbrunnsparkens hundrastgård, Brandbrunnsgränden 8

Mattbys storområde
Mattby.
Strandskogens hundrastgård, Krokuddsvägen 4C
Olars. Olars hundrastgård, Oppibackavägen 2

Hagalunds storområde
Bredvik.
Kronoborgsparkens hundrastplats, Lumivaarastigen 4
Hagalund. Vindängens hundrastgård, Vindängen 3
Mankans. Lukubäckens hundrastplats, Lukubäcksvägen 1
Ängskulla. Ängslidens hundrastgård, Ängsgränden 4