Servicetorgen i Esbo

- Ditt livs tjänster på ett ställe -

Servicetorgen, som utvecklats i Esbo, bygger på ett nytt koncept för offentliga tjänster. Målet är att göra det lättare för kommuninvånarna att uträtta dagliga ärenden. Servicetorgen samlar ihop de centrala tjänsterna för invånare på ett och samma ställe, på ett sektorövergripande, högklassigt och kostnadseffektivt sätt.