Transporter 2019: Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning förnyas

Denna sida tas ur bruk i slutet av 2019.

Färdcentralens nya sidor finns på adressen www.lu-palvelut.fi/kulkukeskus.

Kuljetukset 2019

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis. Reformen bereds av projektet Transporter 2019. Avsikten är att ta fram gemensamma kriterier och verksamhetssätt för färdtjänsten, som ordnas på grundval av handikappservicelagen och socialvårdslagen.

I projektet deltar Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Esbo stad kommer att ordna färdtjänsten för hela västra Nyland. Varje kommun bestämmer själv inom vilket område klienterna kan använda färdtjänsten.

Målet är att utveckla en modern, klientorienterad verksamhetsmodell för skjutsarna som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna färdtjänsten. I beredningsarbetet deltar anställda vid kommunerna, utvecklarklienter samt äldre- och handikappråd.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet stegvis i 2020.

Instruktionen för färdtjänsten behandlas i kommunernas/ samkommunens politiska organ enligt följande tidtabell:

  • Esbo / instruktionen har godkänts 13.6.
  • Hangö /  instruktionen har godkänts 5.9.
  • Grankulla /  instruktionen har godkänts 17.9.
  • Kyrkslätt / instruktionen har godkänts 10.10.
  • Raseborg /  instruktionen har godkänts 5.9.
  • Sjundeå och Ingå / instruktionen har godkänts 20.3. 

Instruktionen för färdtjänsten behandlas i andra kommunernas under hösten 2019.

Insamling av kunddata

Kunddata börjas samla till Färdcentralen. Varje kommun ansvarar för att samla in information från sina egna kunder. 
 

Dataskyddsbeskrivningar

Sjundeå och Ingå

Samkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis)

Hangö

Raseborg

Grankulla

Lojo

Kyrkslätt

Esbo, handikappservice

Esbo, seniorer